DESCARGA AQUÍ O FOLLETO
ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO

CO

N

CERTOS

Concated

ra

l de

Sta.

M

.

a

de

Vig

o

|

2

1

.0

0h

| Entra

da de

ba

lde

previa i

nscrición

Mérc

ores, 23 de novembro

FRAN

CK +

 TORRES, AULA DE

 ÓRGANO

DO CO

NSE

RVA

TORIO DE OURE

NSE

Xoves,

 24 de nove

mbro

ALIZE

ME

NDIZABAL

Venres, 25 de novembro

FAUSTO, 

JUAN DE LA RUBIA

Sábad

o, 26 de novembro

DANIEL O

YARZABAL + ORQUE

STA

CLÁSIC

A

DE

VIGO

VISITAS GUIADAS

ÓRGANO ALBERDI DA CONCATEDRAL

23, 24 e 25 de novembro | 17.00 e 17.30h

15 persoas por pase | De balde previa inscrición

ÓRGANOS DE TUI E VIGO

26

de novembro | 10.00h | 30 prazas

15 euros (inclúe transporte)

Un percorrido comparado entre a tipoloxía

barroca e romántica con Daniel Sanmartín Nieto.

RESERVA DE ENTRADAS RESERVA DE ENTRADAS
DESCARGA AQUÍ O FOLLETO
ORQUESTA CLÁSICA DE VIGO

CO

N

CERTOS

Concated

ra

l de

Sta.

M

.

a

de

Vig

o

|

2

1

.0

0h

| Entra

da de

ba

lde

previa

i

nscrición

Mérc

ores, 23 de novembro

FRAN

CK +

 TORRES, A

ULA DE

 ÓRGANO

DO CO

NSE

RVA

TORIO 

DE OURE

NSE

Xoves,

 24 de nove

mbro

ALIZE

ME

NDIZABAL

Venres, 25 de novembro

FAUSTO, 

JUAN DE LA

 RUBIA

Sábad

o, 26 de novembro

DANIEL O

YARZABAL 

+ORQUE

STA CLÁSIC

A

DE

VIGO

VISITAS GUIADAS

ÓRGANO ALBERDI DA 

CONCATEDRAL

23, 24 e 25 de novembro

17.00 e 17.30h

15 persoas por pase

De balde previa inscrición

ÓRGANOS DE TUI E VIGO

26 de novembro | 10.00h 

30 prazas

15 euros (inclúe transporte)

Un percorrido comparado entre

a tipoloxía barroca e románica con

Daniel Sanmartín Nieto.

RESERVA DE ENTRADAS RESERVA DE ENTRADAS