A Clásica presenta a súa programación para o último trimestre de 2015 que estará composta por dous concertos nos que se busca plasmar os cambios profundos na concepción na forma de programar que se veñen xestando ao longo do presente ano.

Dúas bandas sonoras, Back to the futureStar Wars mesturaranse coa obra de dous autores de música clásica, Aaron Copand e, no segundo concerto, Richard Wagner e Hector Berlioz para xerar unha lectura diferente da música de cine.

Obxectivo do ciclo

“Con la orquesta en los talones” é unha proposta musical que busca axuntar a música de cine coa música clásica, dous xéneros musicais distintos pero profundamente entrelazados. Un ciclo de carácter programático que pretende dar a coñecer unha nova forma de achegarse á música de cine ao propoñer unha lectura máis ampla que, ante todo, busca fuxir do hit, os concertos de grandes éxitos e os proxectos baleiros de contido conceptual. Con este proxecto búscase dar unha dimensión propia onde os dous xéneros poidan apoiarse entre eles e propoñer novas realidades narrativas sobre obras coñecidas.

 

Back to the future+Aaron Copland
Data: 21 de Outubro
Lugar: Teatro Afundación (García Barbón)

O 21 de Outubro de 2015 é un día a recordar para todos os entusiastas desta triloxía. Este é o ano no que Doc, Marty McFly e Jennifer Parker regresan ao futuro. Unha saga que marcou unha época xunto coa súa máquina do tempo icónica polo que creemos que merece abrir este ciclo por dereito propio.

Nesta ocasión equipararemos a obra de Alan Silvestri, compositor da banda sonora de Back to the future á música de Aaron Copland coas súas dúas vertentes máis destacadas, a música baseada na fanfarria de metais con todo o compoñente épico que iso conleva e a música inspirada nos motivos do oeste americano.

Buscamos entrelazar as obras dos dous compositores, contrastándoas para xerar unha forma nova de achegarse á súa música.

 

Star Wars+Richard Wagner&Hector Berlioz
Data: 29 de Decembro ás 20:30
Lugar: Teatro Afundación (García Barbón)

O 18 de decembro será o estreo sétima película de Star Wars. Unha saga atemporal que cambiou o cine de ciencia ficción. A música de John Williams composta para estas películas non necesita explicación e é dabondo coñecida por todos. Por iso, pola súa grandeza, decidimos despedir o 2015 con esta banda sonora.

Nesta ocasión imos abordar estas obras desde unha óptica distinta, comparando o mito da forza e o seu lado escuro, como idea de poder sobre o que se constrúe Star Wars co mito de Fausto, de Goethe, quen, do mesmo xeito que Anakin, vende a súa alma para alcanzar o coñecemento supremo sen esforzo. O tema deste concerto virará en torno a estas dúas figuras.

Por iso traballaremos coa obra de Richard Wagner, outro compositor atemporal, quen a maiores de contar cunha obra desta temática conta cunha sonoridade equiparable á que se presenta na banda sonora da película compartirá programa coa obra do mesmo tema composta por Hector Berlioz. Dous compositores románticos cuxo estilo sinfónico serve para sentar as bases da composición para o cine.

A Clásica presenta su programación para el último trimestre de 2015 que estará compuesta por dos conciertos en los que se busca plasmar los cambios profundos en la concepción de la programación que se vienen gestando a lo largo del presente año.

Dos bandas sonoras, Back to the future y Star Wars se mezclarán con la obra de dos autores de música clásica, Aaron Copand y, en el segundo concierto, Richard Wagner y Hector Berlioz para generar una lectura diferente de la música de cine.

Objetivo del ciclo

“Con la orquesta en los talones” es una propuesta musical que busca aunar la música de cine con la música clásica,  dos géneros musicales distintos pero profundamente entrelazados. Un ciclo de carácter programático que pretende dar a conocer una nueva forma de acercarse a la música de cine al proponer una lectura más amplia que, ante todo, busca huir del hit, los conciertos de grandes éxitos y los proyectos vacíos de contenido conceptual. Con este proyecto se busca dar una dimensión propia en donde los dos géneros puedan apoyarse entre ellos y proponer nuevas realidades narrativas sobre obras conocidas.

 

Back to the future+Aaron Copland

Fecha: 21 de Octubre

Lugar: Teatro Afundación (García Barbón)

El 21 de Octubre de 2015 es un día a recordar para todos los entusiastas de esta trilogía. Este es el año en el que Doc, Marty McFly y Jennifer Parker regresan al futuro. Una saga que marcó una época junto con su máquina del tiempo icónica por lo que creemos que merece abrir este ciclo por derecho propio.

En esta ocasión equipararemos la obra de Alan Silvestri, compositor de la banda sonora de Back to the future a la música de Aaron Copland con sus dos vertientes más destacadas, la música basada en la fanfarria de metales con todo el componente épico que eso conlleva y la música inspirada en los motivos del oeste americano.

Buscamos entrelazar las obras de los dos compositores, contrastandolas para generar una forma nueva de acercarse a su música.

 

 

Star Wars+Richard Wagner&Hector Berlioz

Fecha: 29 de Diciembre a las 20:30

Lugar: Teatro Afundación (García Barbón)

El 18 de diciembre será el estreno séptima película de Star Wars. Una saga atemporal que cambió el cine de ciencia ficción. La música de John Williams compuesta para estas películas no necesita explicación y es de sobra conocida por todos. Por ello, por su grandeza, hemos decidido despedir el 2015 con esta banda sonora.

En esta ocasión vamos a abordar estas obras desde una óptica distinta, comparando el mito de la fuerza y su lado oscuro, como idea de poder sobre el que se construye Star Wars con el mito de Fausto, de Goethe, quien, al igual que Anakin, vende su alma para alcanzar el conocimiento supremo sin esfuerzo. El tema de este concierto girará en torno a estas dos figuras.

Por ello trabajaremos con la obra de Richard Wagner, otro compositor atemporal, quien a mayores de contar con una obra de esta temática cuenta con una sonoridad equiparable a la que se presenta en la banda sonora de la película compartirá programa con la obra del mismo tema compuesta por Hector Berlioz. Dos compositores románticos cuyo estilo sinfónico sirve para sentar las bases de la composición para el cine.

 

 

Uso de cookies

Esta web utiliza cookies para mejorar su experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Privacy Preference Center