CreaClásica 2020

 

En 2020 chega a segunda edición do proxecto CreaClásica, unha proposta que nace como un panel de lectura organizado pola Orquesta Clásica de Vigo destinado a incentivar a creación dentro do campo da música sinfónica.

A Orquesta Clásica de Vigo busca apoiar o traballo creativo de novos talentos na composición, así como a favorecer á súa difusión mediante a incorporación das obras gañadoras á actividade anual da orquestra en Vigo.

En 2020 celebramos a segunda edición nun contexto marcado pola crise sanitaria da COVID-19. Debido a que por mor da incertidumbre xeral non podemos garantir a estrea da obra nun concerto, neste ano apostamos polo formato audiovisual, premiando a unha única obra que será interpretada pola Orquesta Clásica de Vigo, gravada e difundida a través das canles dixitáis da entidade. 

 

Cada candidato/a poderá concorrer a este panel cunha única obra que deberá ser inédita.

No momento da solicitude, os participantes estarán en posesión da titulación superior de composición e estar censados en Galicia. 

Non existe limitación de idade, pero non poderán ter transcorrido máis de 5 anos dende a data de obtención da titulación.

O orgánico será o mesmo en todos os casos e a duración das obras estará comprendida entre os 10 e os 15 minutos.

As solicitudes faranse a través de la web da Orquesta Clásica de Vigo, empleando o formulario de google para este fin e enviando os materiais a través de Wetransfer a conta.

 

I PREMIO

1 Premio de 500 euros

Interpretación e gravación da obra gañadora por parte da Orquesta Clásica de Vigo

Inclusión e difusión da obra a través das canles dixitáis da Orquesta Clásica de Vigo

 

II REQUISITOS 

Os/as autores/as participantes deberán cumplir os siguientes requisitos:

 

  1. Deberá ser socio/a da SGAE.
  2. Non excederá máis de 5 anos dende a obtención da súa titulación superior.
  3. Deberá ter obra sinfónica publicada. 
  4. Presentará unha obra inédita cuxa duración máxima e mínima estará comprendida entre os 10 e os 15 minutos. 
  5. As obras enviaránse mediante Wetransfer nun arquivo comprimido que deberá contener, ademáis das partituras de orquestra e partes, unha gravación ou un midi. 
  6. Como máximo podrá empregarse o seguinte orgánico: 2 trompas en fa, 2 trompeta en Do/Si b, 2 trombóns, 1 tuba, 4 timbais, 1 bombo de concerto, 1 vibráfono, 2 marimbas, 1 lira, 1 xilófono, 1 campanólogo. 

 

Outros elementos a maiores como pequena percusión ou electrónica serán facilitados polos participantes.

O prazo para presentar as candidaturas e os materiales estará aberto dende o día 10 de agosto de 2020 ás 14:00h ata o día 5 de outubro ás 14:00h.

O veredicto do xurado notificarase aos gañadores a non máis tardar do mércores 11 de novembro e a decisión será inapelable.

As solicitudes serán individuáis.

 

III PROCEDEMENTO

Para participar será necesario cubrir o formulario de Google disposto na páxina web da Orquesta Clásica de Vigo.

A obra e materiais propostos enviaránse mediante Wetransfer a crea@orquestaclasica.com.

As partituras, gravacións e demais material musical enviado non mostrarán nomes, alias, sinaturas ou calquera elemento que identifique ao/á compositor/a participante coa fin de garantir o anonimato ante o xurado.

Os participantes comprométense a facilitar a partitura do director, todas as partes necesarias para a interpretación así como unha gravación ou midi complementario.

 

DESCARGA O FOLLETO: FOLLETO CREACLASICA

DESCARGA AS BASES COMPLETAS: NORMAS CREA CLASICA 2020

PRAZO: Do 10 de agosto de 2020 ás 14:00h ata o día 5 de outubro ás 14:00h.

CORREO: crea@orquestaclasica.com

FORMULARIO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff5N1Cl6EiUB4C6R9SXAjS90Ivbi6PcWsRUGqVngXvZEFORA/viewform?usp=sf_link

Colabora: Fundación SGAE