CreaClásica 2020

 

En 2020 chega a segunda edición do proxecto CreaClásica, unha proposta que nace como un panel de lectura organizado pola Orquesta Clásica de Vigo destinado a incentivar a creación dentro do campo da música sinfónica.

A Orquesta Clásica de Vigo busca apoiar o traballo creativo de novos talentos na composición, así como a favorecer á súa difusión mediante a incorporación das obras gañadoras á actividade anual da orquestra en Vigo.

En 2020 celebramos a segunda edición nun contexto marcado pola crise sanitaria da COVID-19. Debido a que por mor da incertidumbre xeral non podemos garantir a estrea da obra nun concerto, neste ano apostamos polo formato audiovisual, premiando a unha única obra que será interpretada pola Orquesta Clásica de Vigo, gravada e difundida a través das canles dixitáis da entidade. 

 

Cada candidato/a poderá concorrer a este panel cunha única obra que deberá ser inédita.

No momento da solicitude, os participantes estarán en posesión da titulación superior de composición e estar censados en Galicia. 

Non existe limitación de idade, pero non poderán ter transcorrido máis de 5 anos dende a data de obtención da titulación.

O orgánico será o mesmo en todos os casos e a duración das obras estará comprendida entre os 10 e os 15 minutos.

As solicitudes faranse a través de la web da Orquesta Clásica de Vigo, empleando o formulario de google para este fin e enviando os materiais a través de Wetransfer a conta.

 

I PREMIO

1 Premio de 500 euros

Interpretación e gravación da obra gañadora por parte da Orquesta Clásica de Vigo

Inclusión e difusión da obra a través das canles dixitáis da Orquesta Clásica de Vigo

 

II REQUISITOS 

Os/as autores/as participantes deberán cumplir os siguientes requisitos:

 

 1. Deberá ser socio/a da SGAE.
 2. Non excederá máis de 5 anos dende a obtención da súa titulación superior.
 3. Deberá ter obra sinfónica publicada. 
 4. Presentará unha obra inédita cuxa duración máxima e mínima estará comprendida entre os 10 e os 15 minutos. 
 5. As obras enviaránse mediante Wetransfer nun arquivo comprimido que deberá contener, ademáis das partituras de orquestra e partes, unha gravación ou un midi. 
 6. Como máximo podrá empregarse o seguinte orgánico: 2 trompas en fa, 2 trompeta en Do/Si b, 2 trombóns, 1 tuba, 4 timbais, 1 bombo de concerto, 1 vibráfono, 2 marimbas, 1 lira, 1 xilófono, 1 campanólogo. 

 

Outros elementos a maiores como pequena percusión ou electrónica serán facilitados polos participantes.

O prazo para presentar as candidaturas e os materiales estará aberto dende o día 10 de agosto de 2020 ás 14:00h ata o día 5 de outubro ás 14:00h.

O veredicto do xurado notificarase aos gañadores a non máis tardar do mércores 11 de novembro e a decisión será inapelable.

As solicitudes serán individuáis.

 

III PROCEDEMENTO

Para participar será necesario cubrir o formulario de Google disposto na páxina web da Orquesta Clásica de Vigo.

A obra e materiais propostos enviaránse mediante Wetransfer a crea@orquestaclasica.com.

As partituras, gravacións e demais material musical enviado non mostrarán nomes, alias, sinaturas ou calquera elemento que identifique ao/á compositor/a participante coa fin de garantir o anonimato ante o xurado.

Os participantes comprométense a facilitar a partitura do director, todas as partes necesarias para a interpretación así como unha gravación ou midi complementario.

 

DESCARGA O FOLLETO: FOLLETO CREACLASICA

DESCARGA AS BASES COMPLETAS: NORMAS CREA CLASICA 2020

PRAZO: Do 10 de agosto de 2020 ás 14:00h ata o día 5 de outubro ás 14:00h.

CORREO: crea@orquestaclasica.com

FORMULARIO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff5N1Cl6EiUB4C6R9SXAjS90Ivbi6PcWsRUGqVngXvZEFORA/viewform?usp=sf_link

Colabora: Fundación SGAE

CreaClásica 2020

 

En 2020 llega la segunda edición del proyecto CreaClásica, una propuesta que nace como un panel de lectura organizado por la Orquesta Clásica de Vigo y destinado a incentivar la creación dentro del campo de la música sinfónica.

La Orquesta Clásica de Vigo busca apoyar el trabajo creativo de nuevos talentos en la composición sinfónica, así como favorecer su difusión mediante la incorporación das obras ganadoras a la actividad anual de orquesta en Vigo.

En 2020 celebramos la segunda edición en un contexto marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19. Debido a que debido a la incertidumbre general no podemos garantizar el estreno de la obra en el contexto de un concerto, en esta edición apostamos por el formato audiovisual, premiando a una única obra que será interpretada por la Orquesta Clásica de Vigo, graba y difundida a través de los canales digitales de la entidad. 

 

Cada candidato/a podrá concurrir a este panel con una única obra que deberá ser inédita.

En el momento da solicitude, los participantes estarán en posesión de la titulación superior de composición y estarán censados en Galicia. 

No existe limitación de edad, pero no podrán haber transcurrido más de 5 años desde la fecha de obtención de la titulación superior.

El orgánico será el mesmo en todos los casos y la duración de las obras estará comprendida entre los 10 y los 15 minutos.

Las solicitudes se realizarán a través de la web de la Orquesta Clásica de Vigo, empleando el formulario de google para este fin y enviando os materiais a través de Wetransfer a la cuenta crea@orquestaclasica.com.

 

I PREMIO

1 Premio de 500 euros

Interpretación y grabación de la obra ganadora por parte de la Orquesta Clásica de Vigo

Inclusión y difusión de la obra a través de los canales digitales de la Orquesta Clásica de Vigo

 

II REQUISITOS 

Los/las autores/as participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

 1. Deberá ser socio/a de la SGAE.
 2. No excederá máis de 5 años desde la obtención de su titulación superior.
 3. Deberá ter obra sinfónica publicada. 
 4. Presentará unha obra inédita cuya duración máxima y mínima estará comprendida entre los 10 y los 15 minutos. 
 5. Las obras se enviarán mediante Wetransfer en un archivo comprimido que deberá contener, además de las partituras de orquesta y partes, una grabación o un midi. 
 6. Como máximo podrá emplearse el siguiente orgánico: 2 trompas en fa, 2 trompeta en Do/Si b, 2 trombones, 1 tuba, 4 timbales, 1 bombo de concierto, 1 vibráfono, 2 marimbas, 1 lira, 1 xilófono, 1 campanólogo. 

 

Otros elementos a mayores como pequeña percusión o electrónica serán facilitados por los participantes.

 

El plazo para presentar las candidaturas y los materiales estará abierto desde el día 10 de agosto de 2020 a las 14:00h hasta el día 5 de octubre a las 14:00h.

El veredicto del jurado se notificará al/ la ganador/a a no más tardar del miércoles 11 de noviembre y la decisión será inapelable.

Las solicitudes serán individuales.

 

III PROCEDIMIENTO

Para participar será necesario cubrir el formulario de Google dispuesto en la página web de la Orquesta Clásica de Vigo.

La obra y materiales propuestos serán enviados mediante Wetransfer a crea@orquestaclasica.com.

Las partituras, grabaciones y demás material musical enviado no mostrarán nombres, alias, firmas o cualquier elemento que identifique al/ a la compositor/a participante con el fin de garantizar el anonimato ante el jurado.

Los participantes se comprometen a facilitar la partitura del director, todas las partes necesarias para la interpretación así como una grabación o midi complementario.

 

DESCARGA O FOLLETO:FOLLETO CREACLASICA (Esp)

DESCARGA AS BASES COMPLETAS: NORMAS CREA CLASICA 2020

PLAZO: Del 10 de agosto de 2020 a las 14:00h hasta el día 5 de octubre a las 14:00h.

CORREO: crea@orquestaclasica.com

FORMULARIO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff5N1Cl6EiUB4C6R9SXAjS90Ivbi6PcWsRUGqVngXvZEFORA/viewform?usp=sf_link

Colabora: Fundación SGAE

Uso de cookies

Esta web utiliza cookies para mejorar su experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Privacy Preference Center