Orquesta Clásica de Vigo naceu en 1984 co obxectivo de proporcionar aos estudantes do conservatorio de Vigo un escenario formativo distinto ao que se ofrecía naquel momento.

As necesidades cambian co tempo e o que nun primeiro momento era unha necesidade hoxe é unha realidade. Moitas procuras suscitadas naquel primeiro momento hoxe atoparon resposta, outras demostraron levarnos a un camiño sen saída e algunhas seguen sen ser posibles.

É preciso neste momento suscitarse novos escenarios de traballo, detectar carencias na formación ou ámbitos nos que investigar. Entender a orquestra como un proceso aberto e participativo, un organismo vivo co que cuestionarse a realidade e o asumido.

Traballar para camiñar. Experimentar para suplir carencias no ámbito a música orquestral como a carencia de proxectos de comisariado, a falta de vontade narrativa nos proxectos ou a necesaria revisión do compoñente visual do xénero e a súa posta en escena son as necesidades que demanda o noso tempo. Traballar de forma inclusiva e aberta para integrar distintas organizacións co fin de consolidar un tecido cultural vivo e dinámico.

En definitiva, crear novos escenarios de traballo para seguir creando futuro.