Logo.4A Orquesta Clásica de Vigo naceu en 1984 co obxectivo de proporcionar aos estudantes do conservatorio de Vigo un escenario formativo distinto ao que se ofrecía naquel momento.

As necesidades cambian co tempo e o que nun primeiro momento era unha necesidade hoxe é unha realidade. Moitas procuras suscitadas naquel primeiro momento hoxe atoparon resposta, outras demostraron levarnos a un camiño sen saída e algunhas seguen sen ser posibles.

É preciso neste momento suscitarse novos escenarios de traballo, detectar carencias na formación ou ámbitos nos que investigar. Entender a orquestra como un proceso aberto e participativo, un organismo vivo co que cuestionarse a realidade e o asumido.

Traballar para camiñar. Experimentar para suplir carencias no ámbito a música orquestral como a carencia de proxectos de comisariado, a falta de vontade narrativa nos proxectos ou a necesaria revisión do compoñente visual do xénero e a súa posta en escena son as necesidades que demanda o noso tempo. Traballar de forma inclusiva e aberta para integrar distintas organizacións co fin de consolidar un tecido cultural vivo e dinámico.

En definitiva, crear novos escenarios de traballo para seguir creando futuro.

Logo.4La Orquesta Clásica de Vigo nació en 1984 con el objetivo de proporcionar a los estudiantes del conservatorio de Vigo un escenario formativo distinto al que se ofrecía en aquél momento.

Las necesidades cambian con el tiempo y lo que en un primer momento era una necesidad hoy es una realidad. Muchas búsquedas planteadas en aquél primer momento hoy han encontrado respuesta, otras han demostrado llevarnos a un callejón sin salida y algunas siguen sin ser posibles.

Es necesario en este momento plantearse nuevos escenarios de trabajo, detectar carencias en la formación o ámbitos en los que investigar. Entender la orquesta como un proceso abierto y participativo, un organismo vivo con el que cuestionarse la realidad y lo asumido.

Trabajar para caminar. Experimentar para suplir carencias en el ámbito la música orquestal como la carencia de proyectos de comisariado, la falta de voluntad narrativa en los proyectos o la necesaria revisión del componente visual del género y su puesta en escena son las necesidades que demanda nuestro tiempo. Trabajar de forma inclusiva y abierta para integrar distintas organizaciones con el fin de consolidar un tejido cultural vivo y dinámico.

En definitiva, crear nuevos escenarios de trabajo para seguir creando futuro.

 

Uso de cookies

Esta web utiliza cookies para mejorar su experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Privacy Preference Center