Para os meses de verán a Orquesta Clásica de Vigo quere voltar a compartir música en directo coa cidadanía, polo que é preciso tomar todas as medidas de seguridade precisas para que os eventos sexan seguros e non impliquen risco de contaxio, tanto o público como para os músicos. Por este motivo realizouse un protocolo de traballo a aplicar tanto nos concertos como nos ensaios e resto de actividades como transporte, montaxe, etc. que se realicen na entidade.

Neste verán, a orquestra interpretará o concerto mantendo distanciamento entre os instrumentistas, que portarán máscaras na medida das posibilidades do seu instrumento. Empregarán ademáis mamparas de metacrilato e, na medida das posibilidades técnicas, o concerto será realizado sen cadeiras.

De cara aos asistentes de todos os eventos mantemos as seguintes normas:

Será preciso que os asistentes porten máscaras durante a totalidade da duración do evento. 

O público asistente estará sentado nas cadeiras dispostas pola organización mantendo a distancia de seguridade.

As cadeiras estarán desinfectadas, polo que non será posible o cambio de ubicación unha vez iniciado o evento coa fin de garantir a hixiene e seguridade para todos os asistentes. 

Por último, para a realización dun evento seguro é preciso a colaboración activa e complicidade de todas as partes: Músicos, organización e públicos.

Dende a Orquesta Clásica de Vigo queremos saír as rúas para rachar o silencio dos últimos meses sen esquecer en ningún momento a prudencia, seguridade e prevención.