Tres épocas, tres escolas, tres xeracións

O festival de órgano de Vigo 8pés chega ao seu terceiro ano os días 23, 24 e 25 de novembro na Concatedral de Vigo. Nesta edición contará cos organistas Carlos J. Fernández Bolo, Roberto Fresco e Enrique Martín-Laguna, que ofrecerán un concerto en Vigo por primeira vez.

Na súa terceira edición, o festival 8pés propón as diferentes visións do gran repertorio para órgano só ofrecidas por unha terna de músicos que deben considerarse representantes de tres diversas xeracións do panorama organístico español actual: o consolidado mestre Roberto Fresco, o xoven e versátil músico Enrique Martín-Laguna e o expoñente dunha nova xeración de organistas Carlos J. Fernández Bollo.

A través desta triple proposta, o órgano Lope Alberdi de 1909 demostra unha vez máis a súa flexibilidade no afrontar repertorio pertencente ás escolas nacionais francesa e alemá, así como, como novidade destacable desta edición, tamén a obra de reputados autores españois. O contraste entre os compositores contemporáneos e aqueles pertencentes á tradición romántica —así como a presenza do atemporal Johann Sebastian Bach— asegura a exploración completa das posibilidades expresivas do instrumento, que quedarán así mesmo reveladas na convivencia de xéneros de orixe barroca, como o preludio coral ou a fuga —que atopan na música organística unha continuidade ata os nosos días— co xénero da sinfonía, que só o órgano pode afrontar como instrumento solista, nunha demostración de recursos tímbricos e dinámicos igualados tan só pola orquestra.

Tres épocas, tres escolas, tres xeracións; para a terceira edición de 8pés.

Reserva as entradas en Enterticket